Oprav dům po babičce

Nová zelená úsporám pokračuje… “OPRAV DŮM PO BABIČCE“

Ze všech stran slyšíte, že můžete získat až MILION na opravu domu po babičce (dědovi či prostě jen vašeho domu)… jak to tedy doopravdy je.

Hlavní účel programu „Oprav dům po babičce“  je snížení primární energie o 30%.

Jinak řečeno, pokud chcete jen vyměnit okna nebo zateplit střechu, není program „Oprav dům po babičce“ určena pro Vás.

Shrnutí podmínek pro NZÚ „Oprav dům po babičce“:

  • Nutnost splnit podmínky úspor energie uvedené v Pokynech pro žadatele – většinou se jedná o komplexní zateplení
  • Žadatelem musí být vlastník nemovitosti, nutné mít v nemovitosti trvalý pobyt po dobu min. 10 let od doložení realizace
  • Žadatel musí být ekonomicky aktivní (nemůže být důchodce, invalida či nezaměstnaný)
  • Dotace je jednotková na m2 zateplovaných ploch a měněných oken, max. 1 000 000,- Kč
  • Dotace činí 50% způsobilých výdajů
  • Dotace je vyplácena zálohově/předem při akceptaci žádosti. Po doložení realizace je provedeno vyúčtování a případné vrácení poměrné části dotace v návaznosti na skutečné výdaje.
  • Bonus na nezletilé dítě 25 nebo 50 tis. v době podání žádosti. V případě narození dalšího dítěte do roku 2030 a využití půjčky, možnost získat bonus na další dítě.
  • Možnost využít zvýhodněné půjčky u bank – podmínky budou zveřejněny až začátkem roku 2024
  • Na rekreační objekt je možné žádat i pokud tam nemáte v současnosti trvalý pobyt. Podmínkou pro získání dotace je mít trvalý pobyt v dané chatě od data doložení realizace následujících 10 let
  • dotaci je možné žádat i zpětně, pokud výměna proběhla po 1. lednu 2021
ZATEPLENÍ DOMU

ZATEPLENÍ DOMU

Až 650 000 Kč
Zateplení stěn,stropů,podlah,
výměna oken a dveří

Výstavba domu

Výstavba domu

200 000 - 500 000 Kč.
Nízkoenergetický dům s povinnou instalací rekuperace

FVE systémy

FVE systémy

45 000 - 205 000 Kč
2 - 10 kWp s možností
akumulace do baterií či vody

Dešťovka

Dešťovka

27 000 - 75 000 Kč
Pro zálivku nebo jako voda užitková, minimálně 2 m³

Výměna zdroje tepla

Výměna zdroje tepla

30 000 - 140 000 Kč
Kamna bio, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo

Zelené střechy

Zelené střechy

Až 100 000 Kč
extenzivní, polo/intenzivní
na RD, garáži či kůlně

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody

45 000 - 60 000 Kč
Solární ohřev vody nebo ohřev tepelným čerpadlem.

Větrání

Větrání

75 000 - 100 000 Kč
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Ekomobilita

Ekomobilita

30 000 - 60 000 Kč
Dobíjecí stanice pro elektro-mobil - až 2 dobíjecí body

Stínicí technika

Stínicí technika

Až 1500 Kč/m²
Venkovní stínicí technika jen v kombinaci se zateplením

Teplo z odpadní vody

Teplo z odpadní vody

5 000 - 50 000 Kč
Využití tepla z odpadní
vody - centrální/decentrální

Projekty

Projekty

5000 - 35 000 Kč
Na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení