Nová Zelená Úsporám LIGHT

Dotační program, který je určený k financování energeticky úsporných opatření pro rodinné domy - nízkopříjmové domácnosti (tj. důchodci a osoby pobírající příspěvek na bydlení).

Shrnutí podmínek pro NZÚ light:

  • Financování dílčích opatření k úsporám energie, jako například výměnu oken a dveří nebo částečné zateplení některých konstrukcí
  • Llze získat až 150 000 Kč bez nutnosti dokládání složitých posudků a projektů, a to i předem formou zálohy
  • Výše podpory je omezena částkou 150 000,- Kč a max. 100% celkových realizačních výdajů
  • Žadatel/ka musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, na jejíž úpravy je dotace požadována
  • Žadatel/ka musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt počínající před datem 12.9. 2022
  • Žadatel/ka a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně NEBO
  • Žadatel/ka v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobíral/a příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)
ZATEPLENÍ FASÁDY

ZATEPLENÍ FASÁDY

6 000 Kč na běžný metr
Zateplení fasády v min. tloušťce izolace 200 mm

ZATEPLENÍ STŘECHY

ZATEPLENÍ STŘECHY

120 000 Kč kompletní opatření
Zateplení celé střešní konstrukce v min. celkové tloušťce 300 mm

ZATEPLENÍ STROPU

ZATEPLENÍ STROPU

50 000 Kč kompletní opatření
Zateplení stropu pod půdou v min. celkové tloušťce 300 mm

ZATEPLENÍ PODLAHY

ZATEPLENÍ PODLAHY

60 000 Kč kompletní opatření
Na zemině nebo nevytápěném prostoru v min. tloušťce 120 mm

VÝMĚNA DVEŘÍ

VÝMĚNA DVEŘÍ

18 000 Kč / kus
Výměna vchodových dveří za dveře s tepelně-izolační výplní

VÝMĚNA OKEN

VÝMĚNA OKEN

12 000 Kč / kus výplně
Výměna za okna s izolačním 3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70mm

Pro více informací a zajištění nejvhodnějšího postupu kontaktujete:

Bc. Iva Komínková
Tel.: +420 724 895 782
Email: kominkova@profi-gips.cz