Blower-Door test

Fotodokumentace Blower-Door testu:

Příprava na test

Folie při přetlaku

Pohled zvenku

Folie při přetlaku

Pohled zevnitř

Folie při přetlaku

Fólie při přetlaku

Naměřené hodnoty

Proč Blower-Door test

O užitných vlastnostech rodinných domů rozhoduje správná projektová dokumentace a především správná realizace. V České republice bohužel není obvyklé, aby si prováděcí firmy nebo investoři nechali zkontrolovat těsnost obalových konstrukcí budovy. V lepším případě se provede pouze vizuální hodnocení, které ale nemůže plně zhodnotit stav a provedení konstrukcí již zakrytých jinými konstrukcemi. Jedním z objektivně hodnotících a měřitelných kritérií, kterým lze kontrolovat správnost provedení, je kontrola celkové vzduchotěsnosti objektu – Blower-Door test.
Z hlediska těsnosti jsou nejcitlivější lehké montované stavby, u kterých chybí akumulační vrstva a naopak obsahují velké množství spár – potenciálních netěsností. Lehké montované stavby byly poměrně populární za doby socialismu. V té době ale byly obalové konstrukce řešeny především z hlediska difúze. Filtrace vzduchu konstrukcemi nebyla prakticky řešena, o čemž se lze přesvědčit nahlédnutím do tepelně technických norem té doby. Po určitém útlumu ve výstavbě lehkých montovaných staveb v 90. letech 20. stol. se v posledních letech jejich obliba opět zvyšuje. Samozřejmě to neznamená, že se problematika vzduchotěsnosti týká pouze dřevostaveb. Také u zděných rodinných domů se vyskytují montované části jako obytná podkroví, vazníkové střechy s lehkými stropními konstrukcemi apod.
Se stále se zvyšujícími tepelně technickými požadavky a vzhledem k tomu, že často bývají použity prvky na bázi dřeva, které je značně náchylné na působení biologických činitelů, nabývá na důležitosti i řešení těsnosti obvodového pláště.

Měření

Kdy se měření provádí

U novostaveb se měřením kontroluje provedení vzduchotěsných vrstev a těsnost spár mezi jednotnými prvky a mezi prvky a otvory (okna, dveře). Měření lze provádět před nebo po zakrytí vzduchotěsnících vrstev. Měření před zakrytím by měly využívat především prováděcí firmy, projektanti a stavební dozor. Toto měření je velice důležité, protože v případně objevení netěsného místa lze bez větších zásahů defektní místo opravit. Měření po zakrytí vzduchotěsnících vrstev by měly využít především investoři jako kontrolu kvality celého díla. V tomto případě může být oprava defektního místa velice složitá a poměrně finančně nákladná. U stávajících staveb se měřením kontroluje míra těsnosti, na základě které lze rozhodnout, zda a v jakém rozsahu jsou nutné stavební úpravy.

Zdroj: Atelier DEK

Protokol o měření provzdušnosti Blower-Door test (PDF)

Více na www.atelier-dek.cz