Naše činnosti

Sádrokartonové konstrukce

Princip sádrokartonu byl patentován v USA již v roce 1891, od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce. Jeho největšími přednostmi jsou:

 • rychlost montáže
 • čistota prostředí
 • naprostá ekologická nezávadnost
 • snadná demontovatelnost
 • vynikající estetické vlastnosti
 • snadné možnosti kombinací s jinými materiály (dřevo, kov, sklo apod)
 • příznivé vlastnosti pro mikroklima prostředí
 • příznivá cena

Sádrokarton - výhody stavebního systému

Pomocí sádrokartonových desek můžeme rychle, čistě a kvalitně měnit vzhled vašeho bytu nebo kanceláře včetně rozvodů vody a elektřiny. Lze velmi jednoduše snížit stropy, instalovat moderní osvětlovací prvky, libovolně upravovat stěny a podlahy, lepit obklady a dlažby.

Výhodou sádrokartonových systémů je úspora nákladů a času, minimální spotřeba vody, energie, minimální plošné nároky, nízká hmotnost, snadné vedení instalací uvnitř příček, rychlá montáž, dokonale hladký povrch. Další výhodou je nízké statické zatížení stávající stavby sádrokartonovou konstrukcí. Dle technologického předpisu je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 180 minut.

Minerální podhledy

rychlá montáž - pěkný vzhled - vhodné i do vlhkého prostředí - možnost výběru z velkého počtu vzorů
Hlavní typy sádrokartonových konstrukcí jsou:

 • dělící stěny
 • předsazené stěny
 • rekonstrukce podkroví
 • Mineralni-podhledy-01
 • Mineralni-podhledy-03
 • Mineralni-podhledy-04
 • Mineralni-podhledy-02

Sádrokartonové konstrukce - dělící stěny

Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti. Možností použití je celá řada. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce rozhlasových nahrávacích studií či operačních sálů. Jsou-li tyto konstrukce nenosné, neznamená to, že na stěny nelze nic zavěšovat. Naopak, běžné užitkové a ozdobné předměty bez úprav, s nenáročnými úpravami uvnitř stěn lze zavěšovat skříňky nábytku až po kotle ÚT či bojlery. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut požární odolnosti stěn. Rovněž tak akustika. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od cca 40 dB, lze však docílit až 65ti i více dB při odpovídající skladbě stěny. Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti.

Sádrokartonové konstrukce - předsazené stěny

Slouží k posílení potřebných vlastností již stojících svislých konstrukcí. Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání. Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny. Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

Sádrokartonové konstrukce - rekonstrukce podkroví

Při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití. Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením. Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd. Pochopitelně řada omezení dané stavbou jako takovou, připomínky či omezení památkářů se budou muset respektovat, nicméně prostor pro fantazii architekta zde bude vždy.

Izolace – zateplení pro skvělé bydlení

Jedním z možných způsobů řešení bydlení je přestavba dosud málo využívaných půdních prostorů na byty. K výstavbě podkrovních bytů patří neodmyslitelně tepelná izolace. Pro zateplení podkroví jsou nejvhodnější tepelně-izolační materiály z kamenné nebo skelné vlny. Ty totiž přinášejí mimo tepelně-izolační funkce i další výhody:

Výrobky ze skleněného vlákna či kamenné vlny mají následující vlastnosti:

 • nehořlavost
 • mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti, a proto výborně tepelně izolují
 • jsou zvukopohltivé – tlumí hluk, pórovitá struktura materiálů absorbuje zvukové vlnění
 • je chemicky neutrální, nevyvolává korozi, neobsahuje nečistoty nebo nevláknité částečky
 • zabraňuje množení baktérií a hub
 • jejich použití je snadné – dají se lehce řezat
 • při použití nedráždí pokožku a jsou hygienicky nezávadné

Parotěsná zábrana

Zkráceně nazývaná parozábrana se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad (palubky, sádrokarton) pro zamezení pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti může totiž obsahovat podstatně více vlhkosti než studený vzduch venku a bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci vlhkosti v izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování izolačních parametrů tepelné izolace. Následně provlhává dřevo ve střeše,tvoří se nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách. Je podstatně ohrožena životnost střechy.

Postup zateplování

Jestliže je provedena základní konstrukce střechy z trámů,
Následuje:

 • Kladení pojistné fólie na krokve nebo na bednění. Pojistná fólie zamezuje vlhnutí izolace při zatečení do střechy. Pokládá se tak, aby se jednotlivé pásy směrem dolů překrývaly a fólie odváděla vodu ven
 • Po jejím položení se pokládá na latě nebo bednění střešní krytina.
 • Tepelná izolace se vkládá ve většině případů mezi krokve. Je třeba jí vkládat tak, aby mezi jednotlivými deskami nebo pásy nebyly žádné mezery. Izolace se ze strany interiéru překrývá parotěsnou zábranou, která musí být pečlivě slepena.
 • Pak přichází montáž profilů pro sádrokarton – nedoporučuje se použití dřevěných latí, které se po čase kroutí. Nakonec se zrealizuje montáž samotného sádrokartonu. Obklad je možné samozřejmě provést i ze dřeva.

Sádrokartony

 • Něco z historie a výhody stavebního systému
 • Podhledy
 • Příčky
 • Předsazené stěny

Něco z historie a výhody stavebního systému

Princip sádrokartonu byl patentován v USA již 22.5.1894, v USA Augustinem Sackettem, od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce. Jeho největšími přednostmi jsou:

 • rychlost montáže
 • čistota prostředí
 • naprostá ekologická nezávadnost
 • snadná demontovatelnost
 • vynikající estetické vlastnosti
 • snadné možnosti kombinací s jinými materiály (dřevo, kov, sklo apod.)
 • příznivé vlastnosti pro mikroklima prostředí
 • příznivá cena

Pomocí sádrokartonových desek můžeme rychle, čistě a kvalitně měnit vzhled vašeho bytu nebo kanceláře včetně rozvodů vody a elektřiny. Lze velmi jednoduše snížit stropy, instalovat moderní osvětlovací prvky, libovolně upravovat stěny a podlahy, lepit obklady a dlažby.

Výhodou sádrokartonových systémů je úspora nákladů a času, minimální spotřeba vody, energie, minimální plošné nároky, nízká hmotnost, snadné vedení instalací uvnitř příček, rychlá montáž, dokonale hladký povrch. Další výhodou je nízké statické zatížení stávající stavby sádrokartonovou konstrukcí. Dle technologického předpisu je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 180 minut.

 • Podkrovi-03
 • Podkrovi-01
 • Podkrovi-05
 • Podkrovi-06
 • Podkrovi-02
 • Podkrovi-04

Podhledy

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech.Využít je lze mimo jiné na montáž podhledů a konstrukcí podkroví. Konstrukce obkladů stropů slouží především k zakrytí případných poškozených míst stávajícího stropu anebo nahrazují omítky.

Zavěšené podhledy navíc umožňují snížení stropu. Tyto konstrukce slouží také k vytvoření prostoru pro vedení potřebných instalací. Spojením s minerální vlnou jako izolací, dosáhneme výrazně zlepšení izolačních vlastností místnosti.Při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití. Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením. Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd.

Příčky a dělící stěny

Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti. Možností použití je celá řada. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce rozhlasových nahrávacích studií či operačních sálů. Jsou-li tyto konstrukce nenosné, neznamená to, že na stěny nelze nic zavěšovat. Naopak, běžné užitkové a ozdobné předměty bez úprav, s nenáročnými úpravami uvnitř stěn lze zavěšovat skříňky nábytku až po kotle ÚT či bojlery. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut požární odolnosti stěn. Rovněž tak akustika. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od cca 40 dB, lze však docílit až 65ti i více dB při odpovídající skladbě stěny. Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti.

Předsazené stěny

Slouží k posílení potřebných vlastností již stojících svislých konstrukcí. Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání. Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny. Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

 • Predsazena-stena-02
 • Predsazena-stena-01
 • Predsazena-stena-05
 • Predsazena-stena-04
 • Predsazena-stena-03

Sádrokartónové speciality

 • Sadrokartonove- speciality-13
 • Sadrokartonove- speciality-20
 • Sadrokartonove- speciality-04
 • Sadrokartonove- speciality-17
 • Sadrokartonove- speciality-21
 • Sadrokartonove- speciality-19
 • Sadrokartonove- speciality-05
 • Sadrokartonove- speciality-01
 • Sadrokartonove- speciality-16
 • Sadrokartonove- speciality-08
 • Sadrokartonove- speciality-18
 • Sadrokartonove- speciality-11
 • Sadrokartonove- speciality-12
 • Sadrokartonove- speciality-09
 • Sadrokartonove- speciality-15
 • Sadrokartonove- speciality-06
 • Sadrokartonove- speciality-02
 • Sadrokartonove- speciality-10
 • Sadrokartonove- speciality-03
 • Sadrokartonove- speciality-14
 • Sadrokartonove- speciality-07

Nová zelená úsporám

Image

Nabízíme dva typy dotačních programů: