Kontakt

Profi-Gips s.r.o.

IČ: 27738299

Naše společná emailová adresa:

info@profi-gips.cz

Kancelář:

Nový Šaldorf 154
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice

Mgr. Ondřej Poláček

Tel.: +420 737 811 060

Email: polacek@profi-gips.cz

příprava rozpočtů + ekonomické záležitosti

Image

Petr Štancl

Tel.: +420 731 763 873

Email: stancl@profi-gips.cz

stavební technik + personální záležitosti

Image

Martin Bednár

Tel.: +420 605 317 452

Email: bednar@profi-gips.cz

stavební technik + konzultace zvolených konstrukcí

Image

David Mahr

Tel.: +420 736 281 681

Email: mahr@profi-gips.cz

stavební technik + logistika

Image

Bc. Iva Komínková

Tel.: +420 724 895 782

Email: kominkova@profi-gips.cz

zpracování projektů, projekční činnost

Image

Ing. Petr Pospíšil

Tel.: +420 723 939 087

Email: pospisil@profi-gips.cz

zpracování projektů, projekční činnost

Image

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Je-li zákazník spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Profi-Gips poprvé.

Údaje o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je možné najít na stránkách www.coi.cz.